Aydınlatma Metni

HKSS Turizm Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda internet sitesi üzerinden yapılan üyeliğe başvurmanız durumunda temin edilen “Ad, Soyadı, e-posta, yaş, firma” gibi kişisel verileriniz  kanunun 5/2-c ve 5/2-f maddeleri doğrultusunda sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleri uyarınca üyelik işlemlerinin yapılması ve faaliyetlerimiz hakkında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

HKSS Turizm Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü taraflar ile) Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

HKSS Turizm Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kişisel verilerinizi acenteler için üyelik başvurusu yapmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle HKSS Turizm Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler uyarınca kanuni süreler ile sınırlı olarak işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak HKSS Turizm Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi başvurarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak HKSS Turizm Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ne iletmeniz durumunda HKSS Turizm Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, HKSS Turizm Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için [email protected] mail adresi aracılığıyla bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Globemeets, tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.